Triển lãm Vietwater 2018

Phát triển Thị trường tại VIETWATER lần 10

– Nâng tầm thương hiệu đến đúng khách hàng mục tiêu.
– Kết nối với đúng người quyết định, ban lãnh đạo và các chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ 41 quốc gia và khu vực.
– Học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế tại Hội thảo Quốc tế và Hội thảo Kỹ thuật Vietwater.
– Trưng bày sản phẩm đến 15.000 khách tham quan trong và ngoài nước.
– Định vị thương hiệu trên thị trường toàn cầu với chương trình vinh danh tại Vietwater.
– Giao lưu với +500 doanh nghiệp tham gia trưng bày trong ngành tại Vietwater 2018.