CÔNG TY MÔI TRƯỜNG HÀNH TRÌNH XANH

GREEN JOURNEY ENVIRONMENT COMPANY

 Văn phòng giao dịch: 
Địa chỉ: Số 46 Đường số 52, KDC Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM

 028. 350 11 997  – Hotline: 0972.799.995
 hanhtrinhxanhco@gmail.com – info@hanhtrinhxanh.com.vn