Trụ sở chính: 
Địa chỉ: 89/3 đường Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

 Văn phòng giao dịch: 
Địa chỉ: Số 46 Đường số 52, KDC Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Tp.HCM

 08. 350 11 997 – Fax: 08. 3755 9399 – Hotline: 0972.799.995
 hanhtrinhxanhco@gmail.com – info@hanhtrinhxanh.com.vn